εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
1809 in date [X]
Results:  19 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Date
collapse1809
expand01 (7)
expand03 (3)
expand04 (1)
expand05 (1)
expand06 (1)
expand08 (1)
expand09 (2)
expand10 (2)
expand11 (1)
Document type
letter (19)
thumbnail
DCP-LETT-13860
From:  Unidentified
To:  Charles Robert Darwin
Date:  [?]
Classmark:  DAR 205.7: 283–4 (Letters)
Summary:  

Hybrid fish.

Contributor:  Darwin Correspondence Project
DCP-LETT-13861
From:  Unidentified
To:  Charles Robert Darwin
Date:  [?]
Classmark:  DAR (CD Library-Eschwege 1832)
Summary:  

"but most of them [verily?] Christened by myself they may be indulged with a"

Contributor:  Darwin Correspondence Project
DCP-LETT-13862
From:  Unidentified
To:  Charles Robert Darwin
Date:  [?]
Classmark:  DAR (CD Library - Volz 1852)
Summary:  

[Fragmentary strip.] Discusses pigeons, Australia, Regents Park.

Contributor:  Darwin Correspondence Project
DCP-LETT-13864
From:  Charles Robert Darwin
To:  Unidentified
Date:  [?]
Classmark:  B. Altman (dealer) (3 October 1982)
Summary:  

Asks correspondent if he would prefer the President’s signature alone or with those of other scientific men.

Contributor:  Darwin Correspondence Project
DCP-LETT-13864A
From:  Charles Robert Darwin
To:  Unidentified
Date:  [?]
Classmark:  Robert F. Batchelder (dealer) (Cat. 39)
Summary:  

Can the correspondent get some pamphlets written by Dr [Max?] Stengel.

Contributor:  Darwin Correspondence Project
DCP-LETT-13864H
From:  Charles Robert Darwin
To:  Unidentified
Date:  [?]
Classmark:  Eric Korn (dealer)
Summary:  

[Signature cut from a letter; the reverse contains the words "you must … that I know nothing of your private".]

Contributor:  Darwin Correspondence Project
Herschel2146
From:  Alexander Rogers
To:  Sir John Herschel
Date:  [2 January 1809]
Classmark:  RS:HS 14.391
Summary:  

Describes the difficulty of [P. Laplace's] Mécanique céleste. Has a new pupil. Discusses proper boundary of a front view mirror.

Contributor:  John Herschel Project
L354
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  mars 1809
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 344-345.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
DCP-LETT-13865
From:  Charles Robert Darwin
To:  Unidentified
Date:  1 Mar 1809 or 1 Mar 1810 or 1 Mar 1811 or 1 Mar 1812 or 1 Mar 1813 or 1 Mar 1814 or 1 Mar 1815 or 1 Mar 1816 or 1 Mar 1817 or 1 Mar 1818 or 1 Mar 1819 or 1 Mar 1820 or 1 Mar 1821 or 1 Mar 1822 or 1 Mar 1823 or 1 Mar 1824 or 1 Mar 1825 or 1 Mar 1826 or 1 Mar 1827 or 1 Mar 1828 or 1 Mar 1829 or 1 Mar 1830 or 1 Mar 1831 or 1 Mar 1832 or 1 Mar 1833 or 1 Mar 1834 or 1 Mar 1835 or 1 Mar 1836 or 1 Marc 1837 or 1 Mar 1838 or 1 Mar 1839 or 1 Mar 1840 or 1 Mar 1841 or 1 Mar 1842 or 1 Mar 1843 or 1 Mar 1844 or 1 Mar 1845 or 1 Mar 1846 or 1 Mar 1847 or 1 Mar 1848 or 1 Mar 1849 or 1 Mar 1850 or 1 Mar 1851 or 1 Mar 1852 or 1 Mar 1853 or 1 Mar 1854 or 1 Mar 1855 or 1 Mar 1856 or 1 Mar 1857 or 1 Mar 1858 or 1 Mar 1859 or 1 Mar 1860 or 1 Mar 1861 or 1 Mar 1862 or 1 Mar 1863 or 1 Mar 1864 or 1 Mar 1865 or 1 Mar 1866 or 1 Mar 1867 or 1 Mar 1868 or 1 Mar 1869 or 1 Mar 1870 or 1 Mar 1871 or 1 Mar 1872 or 1 Mar 1873 or 1 Mar 1874 or 1 Mar 1875 or 1 Mar 1876 or 1 Mar 1877 or 1 Mar 1878 or 1 Mar 1879 or 1 Mar 1880 or 1 Mar 1881 or 1 Mar 1882
Classmark:  Sotheby’s (dealers) (12 November 1963)
Summary:  

Regrets not having a duplicate of one of his books to give away. "You will before long no doubt be able to borrow a copy."

Contributor:  Darwin Correspondence Project
Herschel2147
From:  Alexander Rogers
To:  Sir John Herschel
Date:  [25 March 1809]
Classmark:  RS:HS 14.392
Summary:  

Discusses problem of the ellipse and offers a method of solving it. States the proper boundary of a front mirror is too difficult to ascertain. Still having problems with teaching.

Contributor:  John Herschel Project
L1180
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre Maine de Biran
Date:  15 avril 1809
Classmark:  N.A.F. ms 14605, f° 64-69 [note A. Robinet], Bibliothèque nationale de France, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
DCP-LETT-13866A
From:  Charles Robert Darwin
To:  Unidentified
Date:  2 May 1809 or 2 May 1810 or 2 May 1811 or 2 May 1812 or 2 May 1813 or 2 May 1814 or 2 May 1815 or 2 May 1816 or 2 May 1817 or 2 May 1818 or 2 May 1819 or 2 May 1820 or 2 May 1821 or 2 May 1822 or 2 May 1823 or 2 May 1824 or 2 May 1825 or 2 May 1826 or 2 May 1827 or 2 May 1828 or 2 May 1829 or 2 May 1830 or 2 May 1831 or 2 May 1832 or 2 May 1833 or 2 May 1834 or 2 May 1835 or 2 May 1836 or 2 May 1837 or 2 May 1838 or 2 May 1839 or 2 May 1840 or 2 May 1841 or 2 May 1842 or 2 May 1843 or 2 May 1844 or 2 May 1845 or 2 May 1846 or 2 May 1847 or 2 May 1848 or 2 May 1849 or 2 May 1850 or 2 May 1851 or 2 May 1852 or 2 May 1853 or 2 May 1854 or 2 May 1855 or 2 May 1856 or 2 May 1857 or 2 May 1858 or 2 May 1859 or 2 May 1860 or 2 May 1861 or 2 May 1862 or 2 May 1863 or 2 May 1864 or 2 May 1865 or 2 May 1866 or 2 May 1867 or 2 May 1868 or 2 May 1869 or 2 May 1870 or 2 May 1871 or 2 May 1872 or 2 May 1873 or 2 May 1874 or 2 May 1875 or 2 May 1876 or 2 May 1877 or 2 May 1878 or 2 May 1879 or 2 May 1880 or 2 May 1881 or 2 May 1882
Classmark:  Sotheby’s (dealers) (28 March 1983)
Summary:  

"When a man has laboured hard in science & has proved that he is capable of original research, he may [some]times indulge in speculation [&] the public will indulge him. But even in this case it is a common error to speculate too largely, for speculation is far easier than observation or experiments . . ."

Contributor:  Darwin Correspondence Project
L355
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  juin 1809
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 345-346.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
DCP-LETT-13867
From:  Charles Robert Darwin
To:  Unidentified
Date:  7 Aug 1809 or 7 Aug 1810 or 7 Aug 1811 or 7 Aug 1812 or 7 Aug 1813 or 7 Aug 1814 or 7 Aug 1815 or 7 Aug 1816 or 7 Aug 1817 or 7 Aug 1818 or 7 Aug 1819 or 7 Aug 1820 or 7 Aug 1821 or 7 Aug 1822 or 7 Aug 1823 or 7 Aug 1824 or 7 Aug 1825 or 7 Aug 1826 or 7 Aug 1827 or 7 Aug 1828 or 7 Aug 1829 or 7 Aug 1830 or 7 Aug 1831 or 7 Aug 1832 or 7 Aug 1833 or 7 Aug 1834 or 7 Aug 1835 or 7 Aug 1836 or 7 Aug 1837 or 7 Aug 1838 or 7 Aug 1839 or 7 Aug 1840 or 7 Aug 1841 or 7 Aug 1842 or 7 Aug 1843 or 7 Aug 1844 or 7 Aug 1845 or 7 Aug 1846 or 7 Aug 1847 or 7 Aug 1848 or 7 Aug 1849 or 7 Aug 1850 or 7 Aug 1851 or 7 Aug 1852 or 7 Aug 1853 or 7 Aug 1854 or 7 Aug 1855 or 7 Aug 1856 or 7 Aug 1857 or 7 Aug 1858 or 7 Aug 1859 or 7 Aug 1860 or 7 Aug 1861 or 7 Aug 1862 or 7 Aug 1863 or 7 Aug 1864 or 7 Aug 1865 or 7 Aug 1866 or 7 Aug 1867 or 7 Aug 1868 or 7 Aug 1869 or 7 Aug 1870 or 7 Aug 1871 or 7 Aug 1872 or 7 Aug 1873 or 7 Aug 1874 or 7 Aug 1875 or 7 Aug 1876 or 7 Aug 1877 or 7 Aug 1878 or 7 Aug 1879 or 7 Aug 1880 or 7 Aug 1881 or 7 Aug 1882
Classmark:  Christie’s (dealers) (24 October 1979)
Summary:  

Declines invitation to ride because he is "so very subject to headache".

Contributor:  Darwin Correspondence Project
Herschel2148
From:  Alexander Rogers
To:  Sir John Herschel
Date:  [20 September 1809]
Classmark:  RS:HS 14.393
Summary:  

Describes lunar rainbow seen on 22 August. Congratulates JH on his mathematical attainments. Describes his enjoyment of mathematics. Hopes JH will continue to correspond.

Contributor:  John Herschel Project
L1008
From:  Lescuyer
To:  André-Marie Ampère
Date:  27 septembre 1809
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 311, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
HENSLOW-79
From:  Ettwin Lumholtz
To:  J. S. Henslow
Date:  17 October 1809 or 17 October 1810 or 17 October 1811 or 17 October 1812 or 17 October 1813 or 17 October 1814 or 17 October 1815 or 17 October 1816 or 17 October 1817 or 17 October 1818 or 17 October 1819 or 17 October 1820 or 17 October 1821 or 17 October 1822 or 17 October 1823 or 17 October 1824 or 17 October 1825 or 17 October 1826 or 17 October 1827 or 17 October 1828 or 17 October 1829 or 17 October 1830 or 17 October 1831 or 17 October 1832 or 17 October 1833 or 17 October 1834 or 17 October 1835 or 17 October 1836 or 17 October 1837 or 17 October 1838 or 17 October 1839 or 17 October 1840 or 17 October 1841 or 17 October 1842 or 17 October 1843 or 17 October 1844 or 17 October 1845 or 17 October 1846 or 17 October 1847 or 17 October 1848 or 17 October 1849 or 17 October 1850 or 17 October 1851 or 17 October 1852 or 17 October 1853 or 17 October 1854 or 17 October 1855 or 17 October 1856 or 17 October 1857 or 17 October 1858 or 17 October 1859 or 17 October 1860
Classmark:  Cambridge University Library MS Add. 8176: 76
Summary:  

No summary available.

Contributor:  Henslow Correspondence Project
L1133
From:  Lacuée, Jean-Girard, comte de Cessac
To:  André-Marie Ampère
Date:  23 octobre 1809
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 393 bis, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L356
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  29 novembre 1809
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 870-871.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère