εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
1811 in date [X]
Results:  59 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Date
collapse1811
expand01 (10)
expand02 (5)
expand03 (5)
expand04 (2)
expand05 (2)
expand06 (4)
expand07 (1)
expand08 (5)
expand09 (7)
expand10 (8)
expand11 (5)
expand12 (5)
Document type
letter (59)
L372
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Marie Périsse-Marsil
Date:  janvier 1811
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 360-361.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L371
From:  André-Marie Ampère
To:  Jacques Roux-Bordier
Date:  1811
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 876-877.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L370
From:  André-Marie Ampère
To:  Gosvin de Stassart (baron)
Date:  1811
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 877.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
Faraday0001
From:  Michael Faraday
To:  T. Huxtable
Date:  c1811
Classmark:  Bence Jones (1870a), 1: 13-14
Summary:  

No summary available.

Contributor:  Faraday Project
L1063
From:  Jacques Roux-Bordier
To:  André-Marie Ampère
Date:  1er janvier 1811
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 393bis., Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L373
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  6 janvier 1811
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 358-359.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L374
From:  Jean-Marie Périsse-Marsil
To:  André-Marie Ampère
Date:  7 janvier 1811
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 359.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L883
From:  André-Marie Ampère
To:  Marc-Auguste Pictet
Date:  15 janvier 1811
Classmark:  Correspondance. Sciences et techniques, t. II Les correspondants français (Genève: 1998), p. 20-21.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L884
From:  André-Marie Ampère
To:  Marc-Auguste Pictet
Date:  19 janvier 1811
Classmark:  Correspondance. Sciences et techniques, t. II Les correspondants français (Genève: 1998), p. 22-23.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
Herschel13345
From:  Sir John Herschel
To:  William Herschel
Date:  [1811?]-23
Classmark:  TxU:H/L-0546.2; Reel 1053
Summary:  

Copy of JH's midsummer examination questions—17 on Greek drama, 22 on Mechanics—at St. John's College. Currently reading P. S. Laplace's Système du monde, which confirms WH's theory of galaxy formation. T. W. Hornbuckle reports that money has been received from Bruce & Co.

Contributor:  John Herschel Project
L375
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  1er février 1811
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 361-362.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1115
From:  Jean-Marie Bonjour
To:  André-Marie Ampère
Date:  3 février 1811
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 342, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L376
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  6 février 1811
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 362-363.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L377
From:  Humphry Davy
To:  André-Marie Ampère
Date:  8 février 1811
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 363.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
Herschel9901
From:  James Grahame
To:  Sir John Herschel
Date:  [28 February 1811]
Classmark:  RS:HS 8.235
Summary:  

News of several lady friends and JG's progress in law studies.

Contributor:  John Herschel Project
L847
From:  André-Marie Ampère
To:  Antoine-Laurent de Jussieu
Date:  3 mars 1811
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 1, f 13 A, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L885
From:  André-Marie Ampère
To:  Marc-Auguste Pictet
Date:  3 mars 1811
Classmark:  Correspondance. Sciences et techniques, t. II Les correspondants français (Genève: 1998), p. 23-24.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L904
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  8 mars 1811
Classmark:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 42-43.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L378
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  9 mars 1811
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 363-364.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
Herschel9902
From:  James Grahame
To:  Sir John Herschel
Date:  [13 March 1811]
Classmark:  RS:HS 8.236
Summary:  

Asks about nature of Classics examination JG must take to be considered for admission to Cambridge.

Contributor:  John Herschel Project