εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
1824 in date [X]
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
André-Marie Ampère in collection [X]
Results:  43 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All

The André-Marie Ampère Collection

The letter texts of the French physicist and mathematician André-Marie Ampère (1775-1836) have been made available by the editors of the online Correspondance d’ Ampère. The letters are also available through their site, together with a history of their publication, additional edited manuscripts, and research resources.

Collection
André-Marie Ampère[X]
Date
collapse1824
expand01 (2)
expand02 (3)
expand03 (5)
expand04 (2)
expand05 (4)
expand06 (1)
expand07 (6)
expand08 (2)
expand09 (6)
expand10 (7)
expand11 (4)
expand12 (1)
Document type
letter (43)
L650
From:  André-Marie Ampère
To:  Marguerite Carron (femme de François Carron)
Date:  4 janvier 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 936-937.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L651
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  26 janvier 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 640-641-642-643.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L652
From:  André-Marie Ampère
To:  Carron, Eliza (fille de François Carron, épouse Rivail)
Date:  10 février 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 938-939.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L941
From:  Michael Faraday
To:  André-Marie Ampère
Date:  14 février 1824
Classmark:  The Correspondence of Michael Faraday , vol. vol. 1 (1811-1831) (London: 1991), Letter 223, pp. 337-339.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L653
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  25 février 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 643-644-645.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L654
From:  André-Marie Ampère
To:  ?
Date:  mars 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 940.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L655
From:  André-Marie Ampère
To:  Adrien Beuchot
Date:  mars 1824
Classmark:  Correspondance du Grand AmpèreQuelques lettres inédites d'André-Marie Ampère (ParisVitry-Le-François: 19361910), p. 645-646-647.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L656
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  17 mars 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 647-648-649.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L657
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  20 mars 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 939.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L658
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  21 mars 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 649-650-651.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1014
From:  Avignon
To:  André-Marie Ampère
Date:  1er avril 1824
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 311, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L660
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  27 avril 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L661
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  1er mai 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1071
From:  Dujard
To:  André-Marie Ampère
Date:  2 mai 1824
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 393ter., Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L926
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  20 mai 1824
Classmark:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 158-159.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L662
From:  Pierre-Simon Ballanche
To:  André-Marie Ampère
Date:  29 mai 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L927
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  28 juin 1824
Classmark:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 159.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L665
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  2 juillet 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 659-660.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L664
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  2 juillet 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1172
From:  André-Marie Ampère
To:  Samuel Christie
Date:  11 juillet 1824
Classmark:  Catalogue 36: Rare books, manuscripts and images in medicine, science and technology (2009), p. 1-2.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère