εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
1824 in date [X]
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
Results:  27 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Date
collapse1824
expand01 (2)
expand02 (2)
expand03 (5)
expand04 (2)
expand05 (1)
expand07 (6)
expand09 (3)
expand10 (3)
expand11 (2)
expand12 (1)
Document type
letter (27)
L650
From:  André-Marie Ampère
To:  Marguerite Carron (femme de François Carron)
Date:  4 janvier 1824
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 936-937.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L651
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  26 janvier 1824
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 640-641-642-643.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L652
From:  André-Marie Ampère
To:  Carron, Eliza (fille de François Carron, épouse Rivail)
Date:  10 février 1824
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 938-939.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L653
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  25 février 1824
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 643-644-645.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L654
From:  André-Marie Ampère
To:  ?
Date:  mars 1824
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 940.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L655
From:  André-Marie Ampère
To:  Adrien Beuchot
Date:  mars 1824
Source of text:  Correspondance du Grand AmpèreQuelques lettres inédites d'André-Marie Ampère (ParisVitry-Le-François: 19361910), p. 645-646-647.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L656
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  17 mars 1824
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 647-648-649.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L657
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  20 mars 1824
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 939.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L658
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  21 mars 1824
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 649-650-651.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L660
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  27 avril 1824
Source of text:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
Faraday0232
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  27 April 1824
Source of text:  IEE MS SC 2
Summary:  

No summary available.

Contributor:  Faraday Project
L661
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  1er mai 1824
Source of text:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L664
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  2 juillet 1824
Source of text:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L665
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  2 juillet 1824
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 659-660.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1172
From:  André-Marie Ampère
To:  Samuel Christie
Date:  11 juillet 1824
Source of text:  Catalogue 36: Rare books, manuscripts and images in medicine, science and technology (2009), p. 1-2.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L666
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  14 juillet 1824
Source of text:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
Faraday0238
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  14 July 1824
Source of text:  IEE MS SC 2
Summary:  

No summary available.

Contributor:  Faraday Project
L668
From:  André-Marie Ampère
To:  Adrien Beuchot
Date:  26 juillet 1824
Source of text:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L862
From:  André-Marie Ampère
To:  Péligot
Date:  15 septembre 1824
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 1, image 17, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L863
From:  André-Marie Ampère
To:  Stéphane Périsse
Date:  20 septembre 1824
Source of text:  dossier 395, Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, Lyon
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère