εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
1824 in date [X]
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Results:  46 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Date
collapse1824
expand01 (2)
expand02 (4)
expand03 (5)
expand04 (3)
expand05 (4)
expand06 (1)
expand07 (7)
expand08 (2)
expand09 (6)
expand10 (7)
expand11 (4)
expand12 (1)
Document type
letter (46)
L664
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  2 juillet 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1172
From:  André-Marie Ampère
To:  Samuel Christie
Date:  11 juillet 1824
Classmark:  Catalogue 36: Rare books, manuscripts and images in medicine, science and technology (2009), p. 1-2.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L666
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  14 juillet 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
Faraday0238
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  14 July 1824
Classmark:  IEE MS SC 2
Summary:  

No summary available.

Contributor:  Faraday Project
L667
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  19 juillet 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 661.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L668
From:  André-Marie Ampère
To:  Adrien Beuchot
Date:  26 juillet 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1002
From:  Leopoldo Nobili
To:  André-Marie Ampère
Date:  [2 août 1824]
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 183, f 40-41, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L928
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  17 août 1824
Classmark:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 162-165.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L670
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  1er septembre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L929
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  5 septembre 1824
Classmark:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 167-168.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L862
From:  André-Marie Ampère
To:  Péligot
Date:  15 septembre 1824
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 1, image 17, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L863
From:  André-Marie Ampère
To:  Stéphane Périsse
Date:  20 septembre 1824
Classmark:  dossier 395, Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, Lyon
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L671
From:  Denis Mgr Frayssinous
To:  André-Marie Ampère
Date:  22 septembre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L672
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  24 septembre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L673
From:  André-Marie Ampère
To:  Denis Mgr Frayssinous
Date:  octobre 1824
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 1, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L674
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  4 octobre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L930
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  9 octobre 1824
Classmark:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 168-169.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L901
From:  André-Marie Ampère
To:  Marc-Auguste Pictet
Date:  21 octobre 1824
Classmark:  Correspondance. Sciences et techniques, t. II Les correspondants français (Genève: 1998), p. 55-56.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L931
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  22 octobre 1824
Classmark:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 169-170.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L675
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  28 octobre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère