εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
1824 in date [X]
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Results:  46 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Date
collapse1824
expand01 (2)
expand02 (4)
expand03 (5)
expand04 (3)
expand05 (4)
expand06 (1)
expand07 (7)
expand08 (2)
expand09 (6)
expand10 (7)
expand11 (4)
expand12 (1)
Document type
letter (46)
L932
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  31 octobre 1824
Classmark:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 170-173.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L676
From:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
To:  André-Marie Ampère
Date:  4 novembre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1132
From:  Petitot
To:  André-Marie Ampère
Date:  8 novembre 1824
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 393 bis, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L677
From:  André-Marie Ampère
To:  Denis Mgr Frayssinous
Date:  11 novembre 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 670-671-672.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L678
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  30 novembre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L679
From:  André-Marie Ampère
To:  ?
Date:  3 décembre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère