εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, Jean-Jacques (fils d'Ampère) in addressee [X]
Results:  68 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Addressee
Ampère, Jean-Jacques (fils d'Ampère)[X]
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Ampère, Jean-Jacques (fils d'Ampère) (68)
Date
expand1775 (2)
expand1810 (1)
expand1818 (4)
expand1819 (1)
expand1820 (6)
expand1821 (1)
expand1822 (2)
expand1824 (8)
expand1826 (1)
expand1827 (6)
expand1829 (3)
expand1830 (10)
expand1831 (4)
expand1832 (8)
expand1833 (1)
expand1834 (4)
expand1835 (4)
expand1836 (2)
Document type
letter (68)
L11
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  s.d.
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 722-723.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L3
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  s.d.
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 573.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L361
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  30 mai 1810
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 348-349.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L564
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  juin 1818
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 538-539.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L566
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  Septembre1818
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 541-542.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L567
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  14 septembre 1818
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 542-543.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L569
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  16 octobre 1818
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 543-544.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L581
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  13 juin 1819
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 551-552.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L586
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  16 juillet 1820
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 553.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L587
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  29 juillet 1820
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 554.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L588
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  6 août 1820
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 555.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L575
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  23 août 1820
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 556-557-558.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L589
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  29 août 1820
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 558-559.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L590
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  19 septembre 1820
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 561-562.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L609
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  10 octobre 1821
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 574-575.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L623
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  14 août 1822
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 592-593-594.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L625
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  23 août 1822
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 596-597.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L651
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  26 janvier 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 640-641-642-643.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L653
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  25 février 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 643-644-645.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L658
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  21 mars 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 649-650-651.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère