εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ballanche, Pierre-Simon in correspondent [X]
Results:  39 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Ballanche, Pierre-Simon[X]
Date
expand1775 (2)
expand1805 (1)
expand1806 (4)
expand1807 (3)
expand1808 (2)
expand1811 (3)
expand1812 (1)
expand1813 (2)
expand1814 (2)
expand1815 (4)
expand1816 (6)
expand1817 (1)
expand1818 (1)
expand1820 (1)
expand1821 (1)
expand1824 (1)
expand1830 (4)
Document type
letter (39)
L12
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre-Simon Ballanche
Date:  s.d.
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 379, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1128
From:  Pierre-Simon Ballanche
To:  André-Marie Ampère
Date:  24 septembre
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 341, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L271
From:  Pierre-Simon Ballanche
To:  André-Marie Ampère
Date:  3 mai 1805
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 280-281.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L289
From:  Pierre-Simon Ballanche
To:  André-Marie Ampère
Date:  16 mars 1806
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 299-300-301-302-303.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1141
From:  Pierre-Simon Ballanche
To:  André-Marie Ampère
Date:  4 juillet [1806]
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 311 bis, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1076
From:  Pierre-Simon Ballanche
To:  André-Marie Ampère
Date:  30 août 1806
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 332. , Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L300
From:  Pierre-Simon Ballanche
To:  André-Marie Ampère
Date:  18 septembre 1806
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 863-864.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L315
From:  Pierre-Simon Ballanche
To:  André-Marie Ampère
Date:  25 juin 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 866-867.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L322
From:  Pierre-Simon Ballanche
To:  André-Marie Ampère
Date:  5 juillet 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 320-321.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1034
From:  Pierre-Simon Ballanche
To:  André-Marie Ampère
Date:  19 juillet 1807
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 311bis., Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1089
From:  Pierre-Simon Ballanche
To:  André-Marie Ampère
Date:  21 avril 1808
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 332, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L353
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre-Simon Ballanche
Date:  1er novembre 1808
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 342-343.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L383
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre-Simon Ballanche
Date:  24 juin 1811
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 371-372.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L390
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre-Simon Ballanche
Date:  septembre 1811
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 385-386-387.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L397
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre-Simon Ballanche
Date:  1er octobre 1811
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 387-388.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L426
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre-Simon Ballanche
Date:  23 septembre 1812
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 421-422.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L455
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre-Simon Ballanche
Date:  7 septembre 1813
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 450-451-452.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L456
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre-Simon Ballanche
Date:  10 septembre 1813
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 452-453.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L480
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre-Simon Ballanche
Date:  14 mai 1814
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 472-473.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L491
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre-Simon Ballanche
Date:  3 septembre 1814
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 482-483.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère