εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Bredin, Claude-Julien in correspondent [X]
Results:  225 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Addressee
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Bredin, Claude-Julien[X]
Roux-Bordier, Jacques (1)
Date
expand1775 (2)
expand1805 (1)
expand1806 (5)
expand1807 (15)
expand1808 (5)
expand1809 (3)
expand1810 (2)
expand1811 (29)
expand1812 (26)
expand1813 (23)
expand1814 (33)
expand1815 (12)
expand1816 (6)
expand1817 (9)
expand1818 (13)
expand1819 (3)
expand1820 (1)
expand1821 (6)
expand1822 (3)
expand1823 (2)
expand1824 (10)
expand1825 (4)
expand1826 (3)
expand1828 (1)
expand1829 (5)
expand1830 (3)
Document type
letter (225)
L16
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  s.d.
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 892-893.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L6
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  s.d.
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 883.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L277
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  10 octobre 1805
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 284-285.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L286
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  18 janvier 1806
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 295.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L288
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  25 février 1806
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 296-297.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L291
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  26 avril 1806
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 304-305.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L292
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  30 avril 1806
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 334, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1147
From:  Jacques Roux-Bordier; Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  26 juin 1806
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 334, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L309
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  16 février 1807
Classmark:  Lettres inédites de Claude-Julien BredinCorrespondance du Grand Ampère (LyonParis: 19361936), p. 22-24p. 314.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L310
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  15 mars 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 314-315.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L311
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  avril 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 315-316.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L312
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  mai 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 317.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L314
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  20 juin 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 317-318.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L316
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  26 juin 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 319.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L319
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  juillet 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 325.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L323
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  7 juillet 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 321.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L329
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  16 juillet 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 323-324.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L332
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  22 juillet 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 325-326.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L333
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  août 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 326-327.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L335
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  16 août 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 327-328.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère