εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Carron, François (frère de Julie) in correspondent [X]
Results:  27 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Carron, François (frère de Julie)[X]
Date
expand1801 (3)
expand1803 (4)
expand1807 (2)
expand1808 (2)
expand1812 (2)
expand1813 (4)
expand1815 (3)
expand1816 (1)
expand1817 (1)
expand1819 (1)
expand1822 (1)
expand1824 (1)
expand1827 (1)
expand1836 (1)
Document type
letter (27)
L13
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  mars 1801
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 837-838.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L61
From:  François Carron (frère de Julie)
To:  André-Marie Ampère
Date:  16 mars 1801
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 331, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L62
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  8 avril 1801
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 838-839.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L247
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  7 juillet 1803
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 266-267.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L248
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  8 juillet 1803
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 847-848.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L249
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  25 juillet 1803
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 848.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L251
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  août 1803
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 269.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L327
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  11 juillet 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 867-868.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L328
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  12 juillet 1807
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 868-869.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L344
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  22 janvier 1808
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 333.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L345
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  25 février 1808
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 334.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L415
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  4 juin 1812
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 878-879.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L427
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  21 octobre 1812
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 879-880.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L458
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  11 octobre 1813
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 880.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L459
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  27 octobre 1813
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 881.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L461
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  30 novembre 1813
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 882.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L462
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  30 novembre 1813
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 883.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L504
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  1815 ?
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 895.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L518
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  août 1815 ou 1816
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 894.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L520
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  21 septembre 1815
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 895-896.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère