εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
La Rive, Auguste de in correspondent [X]
Results:  20 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
La Rive, Auguste de[X]
Date
expand1822 (4)
expand1823 (6)
expand1824 (2)
expand1825 (1)
expand1826 (2)
expand1828 (1)
expand1831 (1)
expand1832 (1)
expand1833 (2)
Document type
letter (20)
L631
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  11 octobre 1822
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 603-620.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L632
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  26 octobre 1822
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 620-621.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L955
From:  Auguste de La Rive
To:  André-Marie Ampère
Date:  12 décembre 1822
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 182, f 43-44., Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L633
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  28 décembre 1822
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 621-622-623.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L635
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  4 février 1823
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 624-625.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L636
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  10 février 1823
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 625-626.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L637
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  23 mars 1823
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 626-627-628-629-630.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L956
From:  Auguste de La Rive
To:  André-Marie Ampère
Date:  13 mai [1823]
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 182, f 45-46, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L641
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  21 août 1823
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 635-636.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L957
From:  Auguste de La Rive
To:  André-Marie Ampère
Date:  30 octobre [1823]
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 182, f 91-94, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L656
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  17 mars 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 647-648-649.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L664
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  2 juillet 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L683
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  15 juin 1825
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 676-677.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L958
From:  Auguste de La Rive
To:  André-Marie Ampère
Date:  13 juillet [1826]
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 182, f 49-50, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L698
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  5 août 1826
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 685-686.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L959
From:  Auguste de La Rive
To:  André-Marie Ampère
Date:  5 janvier 1828
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 182, f 51-52, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L771
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  3 novembre 1831
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 737-738-739-740.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L776
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  20 mars 1832
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 743-744-745.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L794
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  avril 1833
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 760-761-762-763.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L801
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  8 novembre 1833
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 773-774-775.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère