εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Quételet, Adolphe in correspondent [X]
Results:  13 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Quételet, Adolphe[X]
Date
expand1823 (1)
expand1825 (3)
expand1826 (3)
expand1827 (2)
expand1828 (2)
expand1829 (1)
expand1834 (1)
Document type
letter (13)
L646
From:  André-Marie Ampère
To:  Adolphe Quételet
Date:  21 novembre 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 936.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1026
From:  Adolphe Quételet
To:  André-Marie Ampère
Date:  15 juillet 1825
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 311bis., Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1103
From:  Adolphe Quételet
To:  André-Marie Ampère
Date:  24 novembre 182[5]
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 351, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L693
From:  André-Marie Ampère
To:  Adolphe Quételet
Date:  11 décembre 1825
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 941-942.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L694
From:  André-Marie Ampère
To:  Adolphe Quételet
Date:  mars 1826
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 942.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L695
From:  André-Marie Ampère
To:  Adolphe Quételet
Date:  21 mars 1826
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 943.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L697
From:  André-Marie Ampère
To:  Adolphe Quételet
Date:  15 juin 1826
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 943-944.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L705
From:  André-Marie Ampère
To:  Adolphe Quételet
Date:  8 mars 1827
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 944-945.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L714
From:  André-Marie Ampère
To:  Adolphe Quételet
Date:  13 octobre 1827
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 948-949.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L720
From:  André-Marie Ampère
To:  Adolphe Quételet
Date:  27 janvier 1828
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 951-952.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L722
From:  André-Marie Ampère
To:  Adolphe Quételet
Date:  19 avril 1828
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 952-953.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1104
From:  Adolphe Quételet
To:  André-Marie Ampère
Date:  30 octobre 1829
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 351, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1105
From:  Adolphe Quételet
To:  André-Marie Ampère
Date:  15 avril 1834
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 351, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère