εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
1824::08 in date [X]
Results:  2 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Addressee
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Bredin, Claude-Julien (1)
Nobili, Leopoldo (1)
Date
collapse1824
collapse08
02 (1)
17 (1)
Document type
letter (2)
L1002
From:  Leopoldo Nobili
To:  André-Marie Ampère
Date:  [2 août 1824]
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 183, f 40-41, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L928
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  17 août 1824
Classmark:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 162-165.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère