εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
1824::09 in date [X]
Results:  6 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Correspondent
Date
collapse1824
collapse09
01 (1)
05 (1)
15 (1)
20 (1)
22 (1)
24 (1)
Document type
letter (6)
L670
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  1er septembre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L929
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  5 septembre 1824
Classmark:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 167-168.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L862
From:  André-Marie Ampère
To:  Péligot
Date:  15 septembre 1824
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 1, image 17, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L863
From:  André-Marie Ampère
To:  Stéphane Périsse
Date:  20 septembre 1824
Classmark:  dossier 395, Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts, Lyon
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L671
From:  Denis Mgr Frayssinous
To:  André-Marie Ampère
Date:  22 septembre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L672
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  24 septembre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère