εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
1824::11 in date [X]
Results:  4 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Ampère, Jean-Jacques (fils d'Ampère) (2)
Frayssinous, Denis Mgr (1)
Petitot (1)
Date
collapse1824
collapse11
04 (1)
08 (1)
11 (1)
30 (1)
Document type
letter (4)
L676
From:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
To:  André-Marie Ampère
Date:  4 novembre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1132
From:  Petitot
To:  André-Marie Ampère
Date:  8 novembre 1824
Classmark:  Fonds André-Marie Ampère chemise 393 bis, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L677
From:  André-Marie Ampère
To:  Denis Mgr Frayssinous
Date:  11 novembre 1824
Classmark:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 670-671-672.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L678
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  30 novembre 1824
Classmark:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère