εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
letter in document-type [X]
Ampère, André-Marie in addressee [X]
1824::09 in date [X]
Results:  3 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Addressee
Ampère, André-Marie[X]
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Bredin, Claude-Julien (2)
Frayssinous, Denis Mgr (1)
Date
collapse1824
collapse09
01 (1)
05 (1)
22 (1)
Document type
letter[X]
L670
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  1er septembre 1824
Source of text:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L929
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  5 septembre 1824
Source of text:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 167-168.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L671
From:  Denis Mgr Frayssinous
To:  André-Marie Ampère
Date:  22 septembre 1824
Source of text:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère