εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, Jean-Jacques (fils d'Ampère) in addressee [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
1822 in date [X]
Results:  2 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Addressee
Ampère, Jean-Jacques (fils d'Ampère)[X]
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Ampère, Jean-Jacques (fils d'Ampère) (2)
Date
collapse1822
collapse08
14 (1)
23 (1)
Document type
letter (2)
L623
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  14 août 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 592-593-594.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L625
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  23 août 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 596-597.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère