εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Bredin, Claude-Julien in author [X]
1824::10 in date [X]
Results:  4 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Bredin, Claude-Julien[X]
Addressee
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Bredin, Claude-Julien (4)
Date
collapse1824
collapse10
04 (1)
09 (1)
22 (1)
31 (1)
Document type
letter (4)
L674
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  4 octobre 1824
Source of text:  ().
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L930
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  9 octobre 1824
Source of text:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 168-169.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L931
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  22 octobre 1824
Source of text:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 169-170.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L932
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  31 octobre 1824
Source of text:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 170-173.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère