εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
André-Marie Ampère in collection [X]
Bredin, Claude-Julien in author [X]
Results:  84 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All

The André-Marie Ampère Collection

The letter texts of the French physicist and mathematician André-Marie Ampère (1775-1836) have been made available by the editors of the online Correspondance d’ Ampère. The letters are also available through their site, together with a history of their publication, additional edited manuscripts, and research resources.

Collection
André-Marie Ampère[X]
Author
Bredin, Claude-Julien[X]
Roux-Bordier, Jacques (1)
Addressee
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Bredin, Claude-Julien (84)
Roux-Bordier, Jacques (1)
Date
expand1806 (2)
expand1807 (4)
expand1811 (16)
expand1812 (9)
expand1813 (4)
expand1814 (7)
expand1815 (6)
expand1816 (1)
expand1817 (1)
expand1818 (9)
expand1819 (1)
expand1820 (1)
expand1824 (10)
expand1825 (4)
expand1826 (1)
expand1828 (1)
expand1829 (5)
expand1830 (2)
Document type
letter (84)
L292
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  30 avril 1806
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 334, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1147
From:  Jacques Roux-Bordier; Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  26 juin 1806
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 334, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L309
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  16 février 1807
Source of text:  Lettres inédites de Claude-Julien BredinCorrespondance du Grand Ampère (LyonParis: 19361936), p. 22-24p. 314.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L332
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  22 juillet 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 325-326.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L336
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  21 août 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 328.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L903
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  septembre 1807
Source of text:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 34.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L373
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  6 janvier 1811
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 358-359.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L376
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  6 février 1811
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 362-363.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L904
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  8 mars 1811
Source of text:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 42-43.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L378
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  9 mars 1811
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 363-364.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L384
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  15 juillet 1811
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 372.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L387
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  20 août 1811
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 377.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L388
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  27 août 1811
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 379.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L392
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  16 septembre 1811
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 381.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L394
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  26 septembre 1811
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 383.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L399
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  12 octobre 1811
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 389-390.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L395
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  14 octobre 1811
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 390.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L400
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  6 novembre 1811
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 392.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L401
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  8 novembre 1811
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 392.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L905
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  25 novembre 1811
Source of text:  Lettres inédites de Claude-Julien Bredin (Lyon: 1936), p. 59-61.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère