εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
André-Marie Ampère in collection [X]
Bredin, Claude-Julien in correspondent [X]
Results:  225 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All

The André-Marie Ampère Collection

The letter texts of the French physicist and mathematician André-Marie Ampère (1775-1836) have been made available by the editors of the online Correspondance d’ Ampère. The letters are also available through their site, together with a history of their publication, additional edited manuscripts, and research resources.

Collection
André-Marie Ampère[X]
Addressee
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Bredin, Claude-Julien[X]
Roux-Bordier, Jacques (1)
Date
expand1775 (2)
expand1805 (1)
expand1806 (5)
expand1807 (15)
expand1808 (5)
expand1809 (3)
expand1810 (2)
expand1811 (29)
expand1812 (26)
expand1813 (23)
expand1814 (33)
expand1815 (12)
expand1816 (6)
expand1817 (9)
expand1818 (13)
expand1819 (3)
expand1820 (1)
expand1821 (6)
expand1822 (3)
expand1823 (2)
expand1824 (10)
expand1825 (4)
expand1826 (3)
expand1828 (1)
expand1829 (5)
expand1830 (3)
Document type
letter (225)
L16
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  s.d.
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 892-893.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L6
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  s.d.
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 883.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L277
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  10 octobre 1805
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 284-285.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L286
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  18 janvier 1806
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 295.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L288
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  25 février 1806
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 296-297.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L291
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  26 avril 1806
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 304-305.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L292
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  30 avril 1806
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 334, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1147
From:  Jacques Roux-Bordier; Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  26 juin 1806
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 334, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L309
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  16 février 1807
Source of text:  Lettres inédites de Claude-Julien BredinCorrespondance du Grand Ampère (LyonParis: 19361936), p. 22-24p. 314.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L310
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  15 mars 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 314-315.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L311
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  avril 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 315-316.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L312
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  mai 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 317.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L314
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  20 juin 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 317-318.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L316
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  26 juin 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 319.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L319
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  juillet 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 325.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L323
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  7 juillet 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 321.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L329
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  16 juillet 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 323-324.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L332
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  22 juillet 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 325-326.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L333
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  août 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 326-327.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L335
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  16 août 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 327-328.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère