εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
André-Marie Ampère in collection [X]
1817 in date [X]
Results:  20 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All

The André-Marie Ampère Collection

The letter texts of the French physicist and mathematician André-Marie Ampère (1775-1836) have been made available by the editors of the online Correspondance d’ Ampère. The letters are also available through their site, together with a history of their publication, additional edited manuscripts, and research resources.

Collection
André-Marie Ampère[X]
Date
collapse1817
expand01 (1)
expand02 (3)
expand03 (4)
expand04 (1)
expand05 (1)
expand06 (1)
expand07 (2)
expand08 (1)
expand09 (2)
expand10 (2)
expand11 (2)
Document type
letter (20)
L544
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  10 janvier 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 522-523.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L545
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  20 février 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 523-524.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L546
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  24 février 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 899.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L547
From:  Claude-Julien Bredin
To:  André-Marie Ampère
Date:  27 février 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 524.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L548
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  1er mars 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 525.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L549
From:  André-Marie Ampère
To:  Louis-André Gosse
Date:  10 mars 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 525-526.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L550
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre-Simon Ballanche
Date:  12 mars 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 526-527.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L551
From:  André-Marie Ampère
To:  Jacques Roux-Bordier
Date:  28 mars 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 528-529.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1012
From:  Sauvage de Saint Marc
To:  André-Marie Ampère
Date:  20 avril 1817
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 311, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L552
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  22 mai 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 529-530.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1049
From:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
To:  André-Marie Ampère
Date:  16 juin 1817
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 370., Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1048
From:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
To:  André-Marie Ampère
Date:  9 juillet 1817
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 370., Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L553
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  29 juillet 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 530-531.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L554
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  14 août 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 531-532.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L555
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  20 septembre 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 532.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1161
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre Maine de Biran
Date:  28 septembre 1817
Source of text:  chemise 261, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1160
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre Maine de Biran
Date:  9 octobre 1817
Source of text:  chemise 261, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L557
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  28 octobre 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 534.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L558
From:  Jean-Marie Périsse-Marsil
To:  André-Marie Ampère
Date:  17 novembre 1817
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 534-535.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L966
From:  Frédéric Maurice (baron)
To:  André-Marie Ampère
Date:  27 novembre [1817]
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 182, f 114, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère