εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
André-Marie Ampère in collection [X]
1821 in date [X]
Results:  26 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All

The André-Marie Ampère Collection

The letter texts of the French physicist and mathematician André-Marie Ampère (1775-1836) have been made available by the editors of the online Correspondance d’ Ampère. The letters are also available through their site, together with a history of their publication, additional edited manuscripts, and research resources.

Collection
André-Marie Ampère[X]
Date
collapse1821
expand01 (1)
expand02 (2)
expand03 (4)
expand04 (3)
expand05 (4)
expand06 (3)
expand08 (2)
expand09 (2)
expand10 (2)
expand11 (1)
expand12 (2)
Document type
letter (26)
L1019
From:  André-Marie Ampère
To:  Gerrit Moll
Date:  1821
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 183, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L595
From:  Humphry Davy
To:  André-Marie Ampère
Date:  10 février 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 563-564-565.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L596
From:  André-Marie Ampère
To:  Jacques Roux-Bordier
Date:  21 février 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 565-566-567.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1093
From:  Jean-Marie Périsse-Marsil
To:  André-Marie Ampère
Date:  12 mars 1821
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 332, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L951
From:  Gaspard de La Rive
To:  André-Marie Ampère
Date:  13 mars 1821
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 182, f 39-40, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L597
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  16 mars 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 907-908.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L598
From:  André-Marie Ampère
To:  Gaspard de La Rive
Date:  25 mars 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 567-568-569.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L599
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  17 avril 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 569.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L600
From:  André-Marie Ampère
To:  Paul Erman
Date:  20 avril 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 914-918.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L954
From:  Gaspard de La Rive
To:  André-Marie Ampère
Date:  20 avril 1821
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 182, f 41-42., Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L952
From:  André-Marie Ampère
To:  Gaspard de La Rive
Date:  15 mai 1821
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 182, f 33-38, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L601
From:  André-Marie Ampère
To:  Gosvin de Stassart (baron)
Date:  23 mai 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 918-919.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L602
From:  André-Marie Ampère
To:  Gosvin de Stassart (baron)
Date:  24 mai 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 919-920.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L950
From:  Humphry Davy
To:  André-Marie Ampère
Date:  26 mai 1821
Source of text:  Notes & Records of the Royal Society , vol. 20 (), pp. 184-219 (lettre p. 197).
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L603
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  juin 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 920-921.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L604
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  11 juin 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 921-922.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L856
From:  André-Marie Ampère
To:  François-Louis Bouchu
Date:  28 juin 1821
Source of text:  Archives de l'Ecole Polytechnique, Palaiseau
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L605
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  15 août 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 569-570.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L606
From:  André-Marie Ampère
To:  Simon Speyert van der Eyk
Date:  15 août 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 570-571-572.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L970
From:  André-Marie Ampère
To:  ?
Date:  7 septembre 1821
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 201, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère