εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
André-Marie Ampère in collection [X]
1822 in date [X]
Results:  31 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All

The André-Marie Ampère Collection

The letter texts of the French physicist and mathematician André-Marie Ampère (1775-1836) have been made available by the editors of the online Correspondance d’ Ampère. The letters are also available through their site, together with a history of their publication, additional edited manuscripts, and research resources.

Collection
André-Marie Ampère[X]
Date
collapse1822
expand01 (2)
expand02 (1)
expand03 (2)
expand04 (3)
expand06 (4)
expand07 (4)
expand08 (5)
expand09 (4)
expand10 (3)
expand12 (3)
Document type
letter (31)
L613
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  7 janvier 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 932-933.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L945
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  23 janvier 1822
Source of text:  The Correspondence of Michael Faraday , vol. vol. 1 (1811-1831) (London: 1991), Letter 162, pp. 245-248.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L17
From:  Michael Faraday
To:  André-Marie Ampère
Date:  2 février 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 908-914.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L968
From:  Simon Speyert van der Eyk
To:  André-Marie Ampère
Date:  15 mars 1822
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 195, f 1, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L614
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  29 mars 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 577.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L615
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  2 avril 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 578.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L616
From:  André-Marie Ampère
To:  Simon Speyert van der Eyk
Date:  12 avril 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 578-579.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L617
From:  André-Marie Ampère
To:  David Brewster
Date:  18 avril 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 922-923-924.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L857
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  5 juin 1822
Source of text:  musée Ampère, Poleymieux
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L618
From:  André-Marie Ampère
To:  Gaspard de La Rive
Date:  12 juin 1822
Source of text:  Correspondance du Grand AmpèreCollection de Mémoires relatifs à la Physique (ParisParis: 19361885-1887), p. 580-581-582p. 153.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L899
From:  André-Marie Ampère
To:  Marc-Auguste Pictet
Date:  18 juin 1822
Source of text:  Correspondance. Sciences et techniques, t. II Les correspondants français (Genève: 1998), p. 47.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L900
From:  André-Marie Ampère
To:  Marc-Auguste Pictet
Date:  22 juin 1822
Source of text:  Correspondance. Sciences et techniques, t. II Les correspondants français (Genève: 1998), p. 47-49.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L967
From:  Frédéric Maurice (baron)
To:  André-Marie Ampère
Date:  5 juillet 1822
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 182, f 116-117, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L620
From:  André-Marie Ampère
To:  Frédéric Maurice (baron)
Date:  6 juillet 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 925-926-927-928.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L622
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  10 juillet 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 586-587-588-589-590-591-592.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L621
From:  André-Marie Ampère
To:  Marc-Auguste Pictet
Date:  20 juillet 1822
Source of text:  Correspondance. Sciences et techniques, t. II Les correspondants françaisCorrespondance du Grand Ampère (GenèveParis: 19981936), p. 50-54p. 583-586.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L623
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  14 août 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 592-593-594.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L624
From:  André-Marie Ampère
To:  Jacques Roux-Bordier
Date:  20 août 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 594-595.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L625
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  23 août 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 596-597.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L961
From:  Jean-Firmin Demonferrand
To:  André-Marie Ampère
Date:  27 août 1822
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 182, f 108-109, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère