εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
Carron, François (frère de Julie) in correspondent [X]
Results:  26 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Carron, François (frère de Julie)[X]
Date
expand1801 (2)
expand1803 (4)
expand1807 (2)
expand1808 (2)
expand1812 (2)
expand1813 (4)
expand1815 (3)
expand1816 (1)
expand1817 (1)
expand1819 (1)
expand1822 (1)
expand1824 (1)
expand1827 (1)
expand1836 (1)
Document type
letter (26)
L13
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  mars 1801
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 837-838.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L62
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  8 avril 1801
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 838-839.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L247
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  7 juillet 1803
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 266-267.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L248
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  8 juillet 1803
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 847-848.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L249
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  25 juillet 1803
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 848.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L251
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  août 1803
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 269.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L327
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  11 juillet 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 867-868.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L328
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  12 juillet 1807
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 868-869.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L344
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  22 janvier 1808
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 333.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L345
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  25 février 1808
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 334.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L415
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  4 juin 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 878-879.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L427
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  21 octobre 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 879-880.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L458
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  11 octobre 1813
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 880.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L459
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  27 octobre 1813
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 881.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L461
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  30 novembre 1813
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 882.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L462
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  30 novembre 1813
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 883.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L504
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  1815 ?
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 895.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L518
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  août 1815 ou 1816
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 894.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L520
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  21 septembre 1815
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 895-896.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L525
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  Hiver 1816-1817 ?
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 900.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère