εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
Davy, Humphry in correspondent [X]
Results:  6 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Addressee
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Davy, Humphry[X]
Date
expand1810 (1)
expand1812 (1)
expand1813 (1)
expand1814 (1)
expand1825 (2)
Document type
letter (6)
L368
From:  André-Marie Ampère
To:  Humphry Davy
Date:  1er novembre 1810
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 355-356-357.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L422
From:  André-Marie Ampère
To:  Humphry Davy
Date:  26 août 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 414-415-416-417.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L450
From:  André-Marie Ampère
To:  Humphry Davy
Date:  20 juin 1813
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 444-445-446.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L467
From:  André-Marie Ampère
To:  Humphry Davy
Date:  25 janvier 1814
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 457-458.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L682
From:  André-Marie Ampère
To:  Humphry Davy
Date:  1825
Source of text:  Correspondance du Grand AmpèreRevue générale d'Électricité (Paris: 1936(numéro spécial) novembre 1922), p. 679-680p. 103..
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L684
From:  André-Marie Ampère
To:  Humphry Davy
Date:  3 juillet 1825
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 677.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère