εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
Duhamel, Jean-Marie in correspondent [X]
Results:  6 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Addressee
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Duhamel, Jean-Marie[X]
Date
expand1775 (3)
expand1825 (3)
Document type
letter (6)
L4
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Marie Duhamel
Date:  s.d.
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 681.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L5
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Marie Duhamel
Date:  s.d.
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 684.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L9
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Marie Duhamel
Date:  s.d.
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 680-681.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L688
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Marie Duhamel
Date:  10 octobre 1825
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 681.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L691
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Marie Duhamel
Date:  14 novembre 1825
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 683.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L692
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Marie Duhamel
Date:  18 novembre 1825
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 683.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère