εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
Frayssinous, Denis Mgr in correspondent [X]
Results:  2 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Addressee
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Frayssinous, Denis Mgr[X]
Date
expand1824 (2)
Document type
letter (2)
L673
From:  André-Marie Ampère
To:  Denis Mgr Frayssinous
Date:  octobre 1824
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 1, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L677
From:  André-Marie Ampère
To:  Denis Mgr Frayssinous
Date:  11 novembre 1824
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 670-671-672.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère