εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
Ozanam, Frédéric in correspondent [X]
Results:  4 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Addressee
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Ozanam, Frédéric[X]
Date
expand1833 (1)
expand1834 (1)
expand1835 (2)
Document type
letter (4)
L796
From:  André-Marie Ampère
To:  Frédéric Ozanam
Date:  5 mai 1833
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 961.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L808
From:  André-Marie Ampère
To:  Frédéric Ozanam
Date:  5 mai 1834 ?
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 780.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L815
From:  André-Marie Ampère
To:  Frédéric Ozanam
Date:  8 février 1835
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 788.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L823
From:  André-Marie Ampère
To:  Frédéric Ozanam
Date:  19 septembre 1835
Source of text:  Correspondance du Grand AmpèreLettres de Frédéric Ozanam (ParisParis: 1936(date inconnue)), p. 793-794p. 153.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère