εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
Savary, Félix in correspondent [X]
Results:  5 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Addressee
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Savary, Félix[X]
Date
expand1821 (2)
expand1822 (1)
expand1823 (2)
Document type
letter (5)
L610
From:  André-Marie Ampère
To:  Félix Savary
Date:  27 novembre 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 575.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L611
From:  André-Marie Ampère
To:  Félix Savary
Date:  2 décembre 1821
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 575-576.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L628
From:  André-Marie Ampère
To:  Félix Savary
Date:  6 septembre 1822
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 931-932.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L639
From:  André-Marie Ampère
To:  Félix Savary
Date:  11 juin 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 933-934.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L640
From:  André-Marie Ampère
To:  Félix Savary
Date:  26 juillet 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 934-935.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère