εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
1801 in date [X]
Carron, François (frère de Julie) in correspondent [X]
Results:  2 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Carron, François (frère de Julie)[X]
Date
collapse1801
expand03 (1)
expand04 (1)
Document type
letter (2)
L13
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  mars 1801
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 837-838.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L62
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  8 avril 1801
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 838-839.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère