εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
1809 in date [X]
Results:  4 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Correspondent
Ampère, André-Marie[X]
Bredin, Claude-Julien (3)
Maine de Biran, Pierre (1)
Date
collapse1809
expand03 (1)
expand04 (1)
expand06 (1)
expand11 (1)
Document type
letter (4)
L354
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  mars 1809
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 344-345.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1180
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre Maine de Biran
Date:  15 avril 1809
Source of text:  N.A.F. ms 14605, f° 64-69 [note A. Robinet], Bibliothèque nationale de France, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L355
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  juin 1809
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 345-346.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L356
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  29 novembre 1809
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 870-871.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère