εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
1818 in date [X]
Results:  9 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Correspondent
Date
collapse1818
expand02 (1)
expand03 (1)
expand05 (1)
expand06 (1)
expand08 (1)
expand09 (2)
expand10 (1)
expand12 (1)
Document type
letter (9)
L561
From:  André-Marie Ampère
To:  Anisson du Perron
Date:  19 février 1818
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 537.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L562
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  29 mars 1818
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 537.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L563
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  18 mai 1818
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 538.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L564
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  juin 1818
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 538-539.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L565
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  18 août 1818
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 539-540.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L566
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  Septembre1818
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 541-542.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L567
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  14 septembre 1818
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 542-543.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L569
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Jacques Ampère (fils d'Ampère)
Date:  16 octobre 1818
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 543-544.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L570
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  1er décembre 1818 ?
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 545.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère