εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
1823 in date [X]
Results:  18 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Date
collapse1823
expand01 (1)
expand02 (2)
expand03 (1)
expand04 (2)
expand06 (1)
expand07 (1)
expand08 (2)
expand09 (5)
expand11 (3)
Document type
letter (18)
L634
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  janvier 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 623-624.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L635
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  4 février 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 624-625.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L636
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  10 février 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 625-626.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L637
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  23 mars 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 626-627-628-629-630.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L638
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  18 avril 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 630-631-632-633-634-635.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
Faraday0192
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  18 April 1823
Source of text:  IEE MS SC 2
Summary:  

No summary available.

Contributor:  Faraday Project
L639
From:  André-Marie Ampère
To:  Félix Savary
Date:  11 juin 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 933-934.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L640
From:  André-Marie Ampère
To:  Félix Savary
Date:  26 juillet 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 934-935.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L860
From:  André-Marie Ampère
To:  Paul Erman
Date:  9 août 1823
Source of text:  Convolutions in French Mathematics, 1800-1840 , vol. vol. 3 (Basel: 1990), p. 1332-1334.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L641
From:  André-Marie Ampère
To:  Auguste de La Rive
Date:  21 août 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 635-636.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L642
From:  André-Marie Ampère
To:  Louis-Antoine Dauphin le (fils de Charles X)
Date:  septembre 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 637.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L643
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  20 septembre 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 637-638.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L861
From:  André-Marie Ampère
To:  John Stevens Henslow
Date:  23 septembre 1823
Source of text:  musée Ampère, Poleymieux
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L644
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  23 septembre 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 935-936.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
Faraday0211
From:  André-Marie Ampère
To:  Michael Faraday
Date:  23 September 1823
Source of text:  DM HS 3322
Summary:  

No summary available.

Contributor:  Faraday Project
L645
From:  André-Marie Ampère
To:  Jean-Marie Périsse-Marsil
Date:  2 novembre 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 638-639.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L646
From:  André-Marie Ampère
To:  Adolphe Quételet
Date:  21 novembre 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 936.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L647
From:  André-Marie Ampère
To:  Raynal
Date:  21 novembre 1823
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 639-640.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère